Det börjar närma sig…

…att hembygdsföreningens nya hemsida skall anses publik. Visserligen ligger den redan ute och kan ses av vem som helst men än så länge är det bara några få utvalda som vet om att den finns. Det mesta är på plats men det återstår en hel del.

Det jag jobbar med för närvarande är det som står under rubriken ”Upplevelser Dössberget”. Tanken med de sidor som ryms under den rubriken är att de är tänkta att vara visuella. Så för närvarande bygger jag upp sidorna med representativa foton i form av klickbara ”gallerier”. Dessa gallerier kommer att förändras med tiden då det är enkelt att byta ut, lägga till och ta bort foton beroende på kommande evenemang och händelser i Hembygdsföreningens verksamhet.

Startpunkten blir att berätta på nuvarande hemsida att den inte längre kommer att uppdateras samt att en länk till nya hemsida presenteras. Vidare kommer vi att berätta på våra sociala medier i Facebook och Instagram om nya hemsidan.

Vi kommer även att skicka ut information till Hembygdsföreningens medlemmar om att vi byter hemsida! Vi skulle kunna göra detta redan nu men väljer först att bygga vidare på mer information och illustrationer. Det är dessutom som så att en levande hemsida aldrig blir klar eftersom det mesta kommer att förändras med tiden.

Roffe!

Städdag på Dössberget 1 maj 2021

Inför sommarens aktiviteter behöver vi få till en trevlig och välkomnande miljö på Dössberget och då behöver vi hjälp med vårstädningen. Vi hoppas att du uppskattar vår hembygdsgård, vill stötta oss i vårt arbete och att du vill vara med denna dag. Ju fler som kommer, desto lättare och roligare blir det!

Vi träffas klockan 9 utanför Museet/Handelsboden med egna krattor, sekatörer och spadar. Värdshuset bjuder fram på dagen på smörgåstårta, vi kommer att ha tid för både arbete och trevlig samvaro.

Vi behöver en anmälan om att du/ni kommer, för att vi ska kunna planera aktiviteterna på ett pandemisäkert sätt och att Värdshuset får veta hur många som vill ha smörgåstårta.

Anmäl dig/er senast 28 april ring eller sms:a till Irene Armyr 070-51 08 117  (ange eventuell födoämnesallergi med tanke på smörgåstårtan)