Det börjar närma sig…

…att hembygdsföreningens nya hemsida skall anses publik. Visserligen ligger den redan ute och kan ses av vem som helst men än så länge är det bara några få utvalda som vet om att den finns. Det mesta är på plats men det återstår en hel del.

Det jag jobbar med för närvarande är det som står under rubriken ”Upplevelser Dössberget”. Tanken med de sidor som ryms under den rubriken är att de är tänkta att vara visuella. Så för närvarande bygger jag upp sidorna med representativa foton i form av klickbara ”gallerier”. Dessa gallerier kommer att förändras med tiden då det är enkelt att byta ut, lägga till och ta bort foton beroende på kommande evenemang och händelser i Hembygdsföreningens verksamhet.

Startpunkten blir att berätta på nuvarande hemsida att den inte längre kommer att uppdateras samt att en länk till nya hemsida presenteras. Vidare kommer vi att berätta på våra sociala medier i Facebook och Instagram om nya hemsidan.

Vi kommer även att skicka ut information till Hembygdsföreningens medlemmar om att vi byter hemsida! Vi skulle kunna göra detta redan nu men väljer först att bygga vidare på mer information och illustrationer. Det är dessutom som så att en levande hemsida aldrig blir klar eftersom det mesta kommer att förändras med tiden.

Roffe!