Handelsboden

Handelsboden på Dössberget är öppen dagligen varje sommar.

Vi säljer hantverk tillverkade av hantverkare från bygden, böcker om byarna i Bjursås socken, sagoböcker av författare med lokal anknytning, böcker om örter, visor med mera.