Gåva, minnesgåva, testamente

Du kan stödja Bjursås Hembygdsförenings ideella arbete med en gåva, minnesgåva eller via testamente. Föreningen arbetar för att utveckla, förvalta och underhålla verksamheten, byggnader och samlingar. Alla bidrag mottages tacksamt!

Minnesgåvor

Kontakta begravningsbyrån eller registrera och betala minnesgåvan via deras digitala tjänst, välj Bjursås hembygdsförening som gåvomottagare. Begravningsbyrån ordnar ett minnesblad.

Malte och Marie begravningsbyrå

Övriga begravningsbyråer via Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Övriga gåvor

Kontakta Bjursås hembygdsförening via vår mail

bjursashembygdsforening@outlook.com