Stadigstugan

Stadigstugan där Dalmålaren Mats Persson Stadigs bodde. Ett hem där målaren Mats Person Stadigs (född 1786 och död 1862) och hans fru Karin Matsdotter gifte de sig 1815 och byggde sin stuga på Larsesgården i Attjärnbo. Flyttad i början av 1950-talet till Dössberget och fick då namnet Stadigstugan. Väggarna i storstugan är vackert dekorerade av Mats själv och har sedan kompletterats med en svit målningar från Andersersgården i Toftbyn.