Styrelsen

År 2024

Ordinarie ledamöter: Lars-Åke Björklund ordförande, Johan Björklund vice. ordförande, Hans Jonsson kassör, Pers Karin Skogar sekreterare, Irene Armyr, Jimmy Svanström och Kristoffer Ärnbäck

Suppleanter: Anette Bylund och Tora Eggemark

Revisorer:

Revisorsuppleant: Britt-Marie Hammarström

Valberedning: Veronica Mattsson, sammankallande, Bo Olsson, Anna Bonde